Ochrona przed powodzią w zlewni rzeki Kłodnicy

Ochrona przed powodzią w zlewni rzeki Kłodnicy

 

                W dniu 30. czerwca 2015r. w Sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Gierałtowice odbyło się spotkanie  poświęcone tematyce ochrony przed powodzią w zlewni rzeki Kłodnicy. Celem spotkania było zacieśnienie wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Gierałtowice a Miastem Gliwice i Miastem Zabrze w kwestii wspólnych działań przeciwpowodziowych oraz zaproszenie do współpracy gmin sąsiednich i innych instytucji związanych z tematyką ochrony przed powodzią.

            Wzajemne zrozumienie, że powódź jest zjawiskiem nieuchronnym i jedynie wspólne działanie w skali zlewni może skutecznie ograniczyć ryzyko powodzi oraz potencjalne straty powodziowe, skłonić powinno do podejmowania racjonalnych decyzji w ochronie przed powodzią i zaangażowania w te działania jak najszerszego kręgu zainteresowanych podmiotów. Przykładem takiego podejścia jest wspólna realizacja tez zawartych w „Ekspertyzie dotyczącej możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, mających na celu ochronę przed powodzią terenów położonych na obszarach granicznych Gminy Gierałtowice i Miasta Zabrze oraz w dalszym biegu rzeki Kłodnicy na terenie Miasta Gliwice” i przystąpienie do realizacji ukierunkowanych działań zawartych w projekcie  „Planów Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym”. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane niżej wymienione prezentacje:

1.„Koncepcja budowy zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady  A1”.

       Prezentował p. Marek Myrcik reprezentujący  Meritum Projekt z Chorzowa. 

2. „Koncepcja budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego ( polderu przepływowego )  poniżej ujścia rzeki  Bytomki  do rzeki Kłodnicy  na terenie miasta Gliwice”.

Prezentował p. Karol Ślisiński   reprezentujący Biuro Projektów Wodnych Melioracji i   Inżynierii Środowiska  „ BIPROWODMEL”   Sp. z o.o. z Poznania. 

3. „Koncepcja grawitacyjnego odwodnienia niecki morfologicznej objętej granicą sztucznego       odwodnienia terenu na rowie Bojkowskim w Gierałtowicach”.

    Prezentował p.  Dariusz Ignacy  reprezentujący KWK Knurów-Szczygłowice.

4.  „Powódź  jest nieuchronna -  Miejsce Gminy  Gierałtowice w Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym”.

    Prezentował  p. Krzysztof  Sierantowicz i  p. Marta Pyzik reprezentujący Urząd Gminy Gierałtowice.

Zaproszonych gości powitał i spotkanie podsumował  Wójt Gminy Gierałtowice Joachim Bargiel.

            W załączeniu fotorelacja ze spotkania oraz symulacja komputerowa napełnionych suchych zbiorników na potoku Cienka przy autostradzie A1.

 

P1170194.jpeg

P1170197.jpeg

P1170200.jpeg

P1170201.jpeg

P1170204.jpeg

P1170205.jpeg

symylacja napełnionych suchych zbiorników na potoku Cieńka przy A1.png

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera