Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za I kwartał 2015 roku

                                                                                                          

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.80.2015

                                                                                              Wójta Gminy Gierałtowice

                                                                                              z dnia 27 kwietnia 2015r.

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice

za I kwartał 2015 roku

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%)  

 

1

2

3

4

A. Dochody

44.003.910,11

12.438.025,07

28,27

A1. Dochody bieżące

40.762.355,11

12.336.365,37

30,26

A2. Dochody majątkowe

3.241.555,00

101.659,70

3,14

B. Wydatki

46.047.636,11

10.289.263,11

22,34

B1. Wydatki bieżące

39.681.056,11

9.881.040,75

24,90

B2. Wydatki majątkowe

6.366.580,00

408.222,36

6,41

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)

- 2.043.726,00

2.148.761,96

x

 

 

 

 

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

za I kwartał 2015 roku

 

 

Wyszczególnienie

Kwota

x

x

 

PDFinformacja o wykonaniu budżetu za I kwartał2015.pdf (185,00KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera