POMAGAJ LOKALNIE!!! PODARUJ NAM 1% SWOJEGO PODATKU

 

NUMER KRS: 0000153196

 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest od 2004 roku organizacją pożytku publicznego, działającą lokalnie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących tereny Gminy Gierałtowice oraz Gminy Knurów. Stowarzyszenie aktualnie pomaga ponad 70 podopiecznym oraz ich rodzinom.

 

Nasza praca koncentruje się na zapewnieniu możliwie najpełniejszego rozwoju i samodzielności osoby z niepełnosprawnością. Wszelkie zajęcia są prowadzone cyklicznie przez profesjonalistów dla grup z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników. Organizujemy:

- zajęcia usamodzielniające,

- ćwiczenia usprawniające i sportowe,

- warsztaty teatralne z wyjazdami do teatrów,

- imprezy integracyjne z konkursami oraz zawodami,

- grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością,

-  konferencje na temat zapobiegania marginalizacji społecznej osób z niepełnosprawnością,  

- wycieczki edukacyjno-turystyczno-krajoznawcze oraz rodzinne turnusy rehabilitacyjne.

Ponadto zabiegamy o utworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością.

 

Środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych będą przeznaczone na statutową działalność bieżącą, dofinansowanie prowadzonych programów, a także gromadzone z przeznaczeniem na hostel i powiększenie bazy lokalowej.

 

Siedziba Stowarzyszenia: 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 8/404

Nasza strona internetowa: www.stowarzyszenie.knurow.pl

 

 

WSPIERAJ NASZE DZIAŁANIA!

W 2015 roku w zeznaniu rocznym wystarczy wpisać nr KRS organizacji bez podawania jej nazwy oraz kwotę podatku.

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM!

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera