Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr OKO.0050.56.2015 z dnia 27.03.2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia uwag wniesionych do wyłożonego w dniach od 25.03.2013 r. do 25.04.2013 r. projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

POBIERZ PLIK - PDFrozpatrzenie uwag 21.08.2014 - korekta dokonana przez IRM.pdf (4,98MB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera