Zmiana Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za IV kwartał 2014 roku.

                                                                                                    

Załącznik

do Zarządzenia Nr 0050.33.2015

                                                                                              Wójta Gminy Gierałtowice

                                                                                              z dnia 24 luty 2015r.

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice

za IV kwartał 2014 roku

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%) 

 

1

2

3

4

A. Dochody

43.344.677,39

44.359.652,05

102,34

A1. Dochody bieżące

41.272.566,39

43.081.722,57

104,38

A2. Dochody majątkowe

2.072.111,00

1.277.929,48

61,67

B. Wydatki

47.177.248,39

43.301.411,74

91,78

B1. Wydatki bieżące

40.678.984,39

37.310.947,99

91,72

B2. Wydatki majątkowe

6.498.264,00

5.990.463,75

92,19

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)

- 3.832.571,00

1.058.240,31

x

 

 

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

za IV kwartał 2014 roku

 

 

Wyszczególnienie

Kwota

x

x

 

 

UZASADNIENIE

 

Konieczność zmiany Zarządzenia Nr 0050.16.2015 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2014 roku wynika z ostatecznych kwot wykonanych dochodów ustalonych w związku z zamknięciem rachunków budżetu, w szczególności ostatecznych rozliczeń z urzędami skarbowymi.

 

PDFinformacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał2014pokorekcie.pdf (190,69KB)     

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera