Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego pt. JAJKO WIELKANOCNE

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego

pt. JAJKO WIELKANOCNE

            Organizatorzy  Konkursu  serdecznie zapraszają   do  wzięcia  udziału  w  gminnym  konkursie plastycznym pt. „ Wielkanocne Jajko.           

 Cele Konkursu:

 1. Rozwijanie wrażliwości estetycznych, inspirowanych tradycjami świątecznymi.
 2. Wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych.
 3. Aktywny udział w życiu kulturalnym gminy i regionu.


II. Konkurs przeprowadzany jest czterech kategoriach

      wiekowych:

 • I kategoria - klasy I-III,  (7-9 lat)
 • II kategoria - klasy IV – VI,  (10-12 lat)
 • III kategoria – gimnazjum
 • IV kategoria osoby dorosłe


III Techniki prac:

 • technika plastyczna dowolna: malarstwo, batik, grafika, rysunek, techniki mieszane,
 • grafika komputerowa – wydruk pracy oraz plik zapisany na płycie CD

Prace konkursowe z metryczką na odwrocie zawierającą:

 • imię, nazwisko i wiek autora,
 • adres i telefon

należy przesłać na adres organizatora konkursu do dnia 16 marca  2015 roku.:

Urząd Gminy Gierałtowice

ul.  Ks. Roboty 48

44 – 186 Gierałtowice

IV. Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora Konkursu,

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do ich

wystawiania i publikowania. Laureaci konkursu dostaną dyplomy i nagrody rzeczowe.

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni  telefonicznie.

 

PDFRegulamin Gminnego Konkursu Plastycznego.pdf (162,89KB)

plakat.jpeg

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera