Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Uchwała Nr 4100/V/161/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gierałtowice projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

 

Uchwała Nr 4100/V/163/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gierałtowice projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.

 

Uchwała Nr 4100/V/162/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Gierałtowice.

 

Uchwała Nr 4200/V/4/2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku V Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 959.122 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Gierałtowice.

 

Uchwała Nr 4200/V/5/2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gierałtowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera