Projekt: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura  i Środowisko

 

Projekt: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice”

Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Działanie 9.3: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Wartość projektu: 48.028,00 zł

Wartość dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 40.823,80 zł

 

Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej umożliwi aktualną ocenę jakości powietrza na terenie całego obszaru gminy. Dodatkowo analizie poddana zostanie gospodarka energetyczna gminy. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji przez obiekty użyteczności publicznej i gospodarstwa domowe, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2 , niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu. Gospodarka niskoemisyjna charakteryzuje się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję. Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wykonawcą Planu dla gminy Gierałtowice jest  Grupa Doradcza ALTIMA Sp. z o.o. z Katowic.

 

Termin realizacji: 25.06.2014r. - 30.06.2015r.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera