Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2014

 

                                                                                  Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 0050.194.2014

                                                                                  Wójta Gminy Gierałtowice

                                                                                  z dnia 28 października 2014r.

 

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice

za III kwartał 2014 roku

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%)  

 

1

2

3

4

A. Dochody

42.236.321,22

34.511.064,65

81,71

A1. Dochody bieżące

40.164.210,22

33.506.553,90

83,42

A2. Dochody majątkowe

2.072.111,00

1.004.510,75

48,48

B. Wydatki

46.054.013,22

30.061.453,08

65,27

B1. Wydatki bieżące

40.083.527,22

26.645.441,28

66,47

B2. Wydatki majątkowe

5.970.486,00

3.416.011,80

57,21

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)

- 3.817.692,00

4.449.611,57

x

 

 

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

za III kwartał 2014 roku

 

 

Wyszczególnienie

Kwota

x

x

 

PDFinformacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2014.pdf (185,26KB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera