Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

1. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Gierałtowice

Joachim Bargiel - Wójt  

Joachim Bargiel - Wójt  na koniec kadencji zgodnie z art. 24 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594)

Michał Kafanke - Skarbnik 

Janusz Korus - Zastępca Wójta 

 

2. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób zarządzających gminną osobą prawną.

Przemysław Dejneka - Prezes Pływalni Wodnik sp. zo.o.

Tadeusz Wranik - Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Paweł Rosicki - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach

Lidia Pietrowska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

Agnieszka Kałuża - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

Małgorzata Wiśniewska - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach

Aleksander Jendryczko - Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Przyszowicach

Urszula Cieślik - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach

Stefania Michalska - Dyrektor szkoły Podstawowej w Chudowie

Alina Taraj - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach - Pracownik Socjalny - rozpoczęcie

Alina Taraj - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach - Pracownik Socjalny 

Beata Nitsze - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera