Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach informuje, że począwszy od dn. 16 czerwca 2014 r. przyjmowane są wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Uprawnione do otrzymania Karty są rodziny wielodzietne. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1)w wieku do ukończeniu 18 roku życia

2)w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej

3)bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie Karty Dużej Rodziny:

 

1)wniosek wypełniony na formularzu

2)w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość

3)w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia

4)w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce

5)w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – dokument potwierdzający orzeczenie

6)w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie sądu

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

tel. 32/440 05 25

32/301 15 29

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera