Zbiórka odpadów zielonych

ZBIÓRKA ODPADÓW ZIELONYCH

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi terminów zbiórki odpadów „zielonych” przypominamy, iż odpady te zbierane są od kwietnia do listopada w drugą i czwartą sobotę miesiąca.

Zdarza się, że miesiąc ma pięć sobót, wtedy przerwa pomiędzy zbiórkami wynosi
3 tygodnie.

W workach należy umieszczać odpady „zielone” z ogrodów przydomowych nieruchomości zamieszkałych.

Pomimo, iż na terenie naszej Gminy zbierane są odpady biodegradowalne zachęcamy mieszkańców do kompostowania. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Gierałtowice odpady ulegające biodegradacji powstające
w gospodarstwach domowych powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie. Informacje na temat kompostowania znajdziecie Państwo na stronie internetowej Gminy Gierałtowice www.gieraltowice.pl
w zakładce Ochrona Środowiska/Edukacja ekologiczna oraz w czerwcowym wydaniu Wieści Gminy Gierałtowice.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera