Zarządzenia Wójta Gminy - budżet 2014

 1. Zarządzenie Nr 0050.1.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 03 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok. PDFZarządzenie_Nr_0050_1_2014.pdf (1,90MB)
   
 2. Zarządzenie Nr 0050.2.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 03 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia haromonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2014 rok. PDFZarządzenie_Nr_0050_2_2014.pdf (1,02MB)
   
 3. Zarządzenie Nr 0050.4.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 03 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_4_2014.pdf (938,70KB)
   
 4. Zarządzenie Nr 0050.8.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_8_2014.pdf (2,08MB)
   
 5. Zarządzenie Nr 0050.9.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie:  zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok. PDFZarządzenie_Nr_0050_9_2014.pdf (1,60MB)
   
 6. Zarządzenie Nr 0050.14.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2013 roku. PDFZarządzenie_Nr_0050_14_2014.pdf (574,86KB)
   
 7. Zarządzenie Nr 0050.15.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok. PDFZarządzenie_Nr_0050_15_2014.pdf (1,65MB)
   
 8. Zarządzenie Nr 0050.16.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok. PDFZarządzenie_Nr_0050_16_2014.pdf (1,69MB)
   
 9. Zarządzenie Nr 0050.19.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 luty 2014 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok. PDFZarządzenie_Nr_0050_19_2014.pdf (1,63MB)
   
 10. Zarządzenie Nr 0050.20.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 14 luty 2014 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice. PDFZarządzenie_Nr_0050_20_2014.pdf (3,35MB)
   
 11. Zarządzenie Nr 0050.23.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 18 luty 2014 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok. PDFZarządzenie_Nr_0050_23_2014.pdf (1,21MB)
   
 12. Zarządzenie Nr 0050.32.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 luty 2014 r. w sprawie: ustalenia harmonogramy realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2014 rok. PDFZarządzenie_Nr_0050_32_2014.pdf (851,79KB)
   
 13. Zarządzenie Nr 0050.34.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 03 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok. PDFZarządzenie_Nr_0050_34_2014.pdf (3,46MB)
   
 14. Zarządzenie Nr 0050.35.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 03 marca 2014 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok. PDFZarządzenie_Nr_0050_35_2014.pdf (2,59MB)
   
 15. Zarządzenie Nr 0050.36.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 06 marca 2014 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.14.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2014 roku. PDFZarządzenie_Nr_0050_36_2014.pdf (847,93KB)
   
 16. Zarządzenie Nr 0050.41.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok PDFZarządzenie_Nr_0050_41_2014.pdf (2,29MB)
   
 17. Zarządzenie Nr 0050.43.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice. PDFZarządzenie_Nr_0050_43_2014.pdf (3,03MB)
   
 18. Zarządzenie Nr 0050.44.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok PDFZarządzenie_Nr_0050_44_2014.pdf (2,55MB)
   
 19. Zarządzenie Nr 0050.45.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok. PDFZarządzenie_Nr_0050_45_2014.pdf (4,26MB)
   
 20. Zarządzenie Nr 0050.51.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok. PDFZarządzenie_Nr_0050_51_2014.pdf (2,05MB)
   
 21. Zarządzenie Nr 0050.53.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarządzenie_Nr_0050_53_2014.pdf (3,05MB)
   
 22. Zarządzenie Nr 0050.55.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 01 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarzadzenie Nr 0050_55_2014.pdf (2,37MB)
   
 23. Zarządzenie Nr 0050.56.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 01 kwietnia 2014 roku w sprawie planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarzadzenie Nr 0050_56_2014.pdf (1,29MB)
   
 24. Zarządzenie Nr 0050.60.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 08 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarzadzenie Nr 0050_60_2014.pdf (1,95MB)
   
 25. Zarządzenie Nr 0050.61.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 08 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarzadzenie Nr 0050_61_2014.pdf (1,73MB)
   
 26. Zarządzenie Nr 0050.69.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarzadzenie Nr 0050_69_2014.pdf (2,64MB)
   
 27. Zarządzenie Nr 0050.70.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarzadzenie Nr 0050_70_2014.pdf (1,95MB)
   
 28. Zarządzenie Nr 0050.73.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2014 roku.PDFZarzadzenie Nr 0050_73_2014.pdf (575,00KB)
   
 29. Zarządzenie Nr 0050.75.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarzadzenie Nr 0050_75_2014.pdf (2,69MB)
   
 30. Zarządzenie Nr 0050.76.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarzadzenie Nr 0050_76_2014.pdf (2,31MB)
   
 31. Zarządzenie Nr 0050.77.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarzadzenie Nr 0050_77_2014.pdf (882,46KB)
   
 32. Zarządzenie Nr 0050.90.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie nr 0050.90.2014.pdf (1,11MB)
   
 33. Zarządzenie Nr 0050.98.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie nr 0050.98.2014.pdf (1,97MB)
   
 34. Zarządzenie Nr 0050.99.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie nr 0050.99.2014.pdf (1,84MB)
   
 35. Zarządzenie Nr 0050.100.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie nr 0050.100.2014.pdf (2,31MB)
   
 36. Zarządzenie Nr 0050.101.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za rok 2013.PDFZarządzenie nr 0050.101.2014.pdf (1,25MB)
   
 37. Zarządzenie Nr 0050.103.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarządzenie nr 0050.103.2014.pdf (3,32MB)
   
 38. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2013 rok.PDFSprawozdanie 2013 do publikacji PDF.pdf (1,83MB)
   
 39. Zarządzenie Nr 0050.104.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 02 czerwca 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie nr 0050 104 2014.pdf (1,28MB)
   
 40. Zarządzenie Nr 0050.105.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 02 czerwca 2014 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie nr 0050_105_2014.pdf (888,11KB)
   
 41. Zarządzenie Nr 0050.108.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 09 czerwca 2014 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie nr 0050_108_2014.pdf (799,02KB)
   
 42. Zarządzenie Nr 0050.117.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie nr 0050_117_2014.pdf (2,85MB)
   
 43. Zarządzenie Nr 0050.118.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie nr 0050_118_2014.pdf (2,06MB)
   
 44. Zarządzenie Nr 0050.119.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie nr 0050_119_2014.pdf (1,46MB)
   
 45. Zarządzenie Nr 0050.120.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarządzenie nr 0050_120_2014.pdf (3,25MB)
   
 46. Zarządzenie Nr 0050.123.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie nr 0050_123_2014.pdf (2,85MB)
   
 47. Zarządzenie Nr 0050.124.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie nr 0050_124_2014.pdf (2,08MB)
   
 48. Zarządzenie Nr 0050.125.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie nr 0050_125_2014.pdf (812,03KB)
   
 49. Zarządzenie Nr 0050.126.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarządzenie nr 0050_126_2014.pdf (3,20MB)
   
 50. Zarządzenie Nr 0050.131.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 10 lipca  2014 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_131_2014.pdf (1,04MB)
   
 51. Zarządzenie Nr 0050.133.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 21 lipca  2014 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_133_2014.pdf (3,24MB)
   
 52. Zarządzenie Nr 0050.134.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22 lipca  2014 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_134_2014.pdf (2,28MB)
   
 53. Zarządzenie Nr 0050.140.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 lipca  2014 roku w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2014 roku.PDFZarzadzenie_nr_0050_140_2014.pdf (569,32KB)
   
 54. Zarządzenie Nr 0050.143.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 lipca  2014 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_143_2014.pdf (2,20MB)
   
 55. Zarządzenie Nr 0050.144.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 lipca  2014 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_144_2014.pdf (2,67MB)
   
 56. Zarządzenie Nr 0050.145.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarzadzenie nr_0050_145_2014.pdf (1,85MB)
   
 57. Zarządzenie Nr 0050.146.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarzadzenie nr_0050_146_2014.pdf (1,44MB)
   
 58. Zarządzenie Nr 0050.153.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarzadzenie nr_0050_153_2014.pdf (2,03MB)
   
 59. Zarządzenie Nr 0050.154.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok PDFZarzadzenie nr_0050_154_2014.pdf (2,04MB)
   
 60. Zarządzenie Nr 0050.155.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarzadzenie nr_0050_155_2014.pdf (2,64MB)
   
 61. Zarządzenie Nr 0050.156.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarzadzenie nr_0050_156_2014.pdf (855,55KB)
   
 62. Zarządzenie Nr 0050.157.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarzadzenie nr_0050_157_2014.pdf (3,29MB)
   
 63. Zarządzenie Nr 0050.161A.2014 z dnia 04 września 2014 Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_161A_2014.pdf (692,46KB)

   
 64. Zarządzenie Nr 0050.162.2014 z dnia 05 września 2014 Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok. PDFZarządzenie_nr_0050_162_2014.pdf (3,09MB)

   
 65. Zarządzenie Nr 0050.163.2014 z dnia 05 września 2014 Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_163_2014.pdf (2,67MB)

   
 66. Zarządzenie Nr 0050.167.2014 z dnia 15 września 2014 Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_167_2014.pdf (3,15MB)

   
 67. Zarządzenie Nr 0050.168.2014 z dnia 15 września 2014 Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok. PDFZarządzenie_nr_0050_168_2014.pdf (2,71MB)

   
 68. Zarządzenie Nr 0050.171.2014 z dnia 24 września 2014 Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok. PDFZarządzenie_nr_0050_171_2014.pdf (3,04MB)

   
 69. Zarządzenie Nr 0050.175.2014 z dnia 30 września 2014 Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok. PDFZarządzenie_nr_0050_175_2014.pdf (2,69MB)

   
 70. Zarządzenie Nr 0050.176.2014 z dnia 30 września 2014 Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok. PDFZarządzenie_nr_0050_176_2014.pdf (2,28MB)
 1. Zarządzenie Nr 0050.181.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 10 października 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_181_2014.pdf (3,77MB)
   
 2. Zarządzenie Nr 0050.182.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 10 października 2014 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_182_2014.pdf (3,31MB)
   
 3. Zarządzenie Nr 0050.191.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 24 października 2014 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji  dochodów i wydatków budżetu gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_191_2014.pdf (816,50KB)
   
 4. Zarządzenie Nr 0050.192.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 października 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok. PDFZarządzenie_nr_0050_192_2014.pdf (4,19MB)
   
 5. Zarządzenie Nr 0050.193.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 października 2014 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok. PDFZarządzenie_nr_0050_193_2014.pdf (3,12MB)
   
 6. Zarządzenie Nr 0050.194.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 października 2014 roku w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2014 roku. PDFZarządzenie_nr_0050_194_2014.pdf (566,18KB)
   
 7. Zarządzenie Nr 0050.198.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 października 2014 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok. PDFZarządzenie_nr_0050_198_2014.pdf (2,54MB)
   
 8. Zarządzenie Nr 0050.199.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 października 2014 roku w sprawie:  ustalenia harmonogramu realizacji i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2014 rok. PDFZarządzenie_nr_0050_199_2014.pdf (859,13KB)
   
 9. Zarządzenie Nr 0050.200.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 października 2014 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice. PDFZarządzenie_nr_0050_200_2014.pdf (3,32MB)
   
 10. Zarządzenie Nr 0050.205.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050.205.2014.pdf (4,38MB)
   
 11. Zarządzenie Nr 0050.206.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050.206.2014.pdf (4,96MB)
   
 12. Zarządzenie Nr 0050.209.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050.209.2014.pdf (3,27MB)
   
 13. Zarządzenie Nr 0050.210.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050.210.2014.pdf (3,22MB)
   
 14. Zarządzenie Nr 0050.211.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050.211.2014.pdf (791,78KB)
   
 15. Zarządzenie Nr 0050.212.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050.212.2014.pdf (2,60MB)
   
 16. Zarządzenie Nr 0050.213.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice.PDFZarządzenie_Nr_0050.213.2014.pdf (2,35MB)
   
 17. Zarządzenie Nr 0050.214.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 04 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050.214.2014.pdf (3,52MB)
   
 18. Zarządzenie Nr 0050.215.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050.215.2014.pdf (1,47MB)
   
 19. Zarządzenie Nr 0050.215a.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050.215a.2014.pdf (5,29MB)
   
 20. Zarządzenie Nr 0050.225.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050.225.2014.pdf (2,15MB)
   
 21. Zarządzenie Nr 0050.226.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarządzenie_Nr_0050.226.2014.pdf (3,33MB)
   
 22. Zarządzenie Nr 0050.227.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050.227.2014.pdf (4,16MB)
   
 23. Zarządzenie Nr 0050.228.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050.228.2014.pdf (3,17MB)
   
 24. Zarządzenie Nr 0050.229.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050.2292014.pdf (826,97KB)
   
 25. Zarządzenie Nr 0050.232.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050.232.2014.pdf (1,28MB)
   
 26. Zarządzenie Nr 0050.233.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2014 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050.233.2014.pdf (2,25MB)
   
 27. Zarządzenie Nr 0050.235.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarządzenie_Nr_0050.235.2014.pdf (2,98MB)

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera