Warsztaty ekologiczne w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałtowicach

WARSZTATY EKOLOGICZNE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY
W GIERAŁTOWICACH

W grudniu 2013 roku Wójt Gminy Gierałtowice objął honorowym patronatem warsztaty ekologiczne prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałtowicach. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Ich program obejmuje różnorodne zagadnienia związane z ochroną środowiska i upowszechnianiem zachowań proekologicznych.

Każde spotkanie składa się z krótkiej pogadanki, prezentacji multimedialnej oraz części plastycznej warsztatów, w trakcie której dzieci wykonują prace plastyczne związane tematycznie z omawianym zagadnieniem.

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 5 – 7 lat z z terenu naszej gminy do uczestnictwa w warsztatach.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera