Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Uchwały V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

- Nr 4100/V/142/2013 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gierałtowice projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.PDFrio_142.pdf (51,91KB)

- Nr 41--/V/143/2013 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 900.468 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Gierałtowice. PDFrio_143.pdf (39,96KB)

- Nr 4100/V/144/2013 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gierałtowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017. PDFrio_144.pdf (55,28KB)

- Nr 4100/V/10/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku V składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawi opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gierałtowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań PDFUchwała Nr 4100_V_10_2014.pdf (994,47KB)

 

 

 

Uchwały w jednym załączniku:

PDFRIO - uchwała.pdf (164,93KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera