Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Gierałtowice

                W dniu 13.11.2013 odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Gierałtowice pod przewodnictwem Wójta Gminy Joachima Bargiela  poświęcone  przygotowaniom do dwuszczeblowego   ćwiczenia pk.  Piast 2013  z zakresy Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i spraw obronnych.

 Następnie omówiono stopień Przygotowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej do dostarczania wody pitnej dla mieszkańców gminy Gierałtowice w warunkach specjalnych.

  Wójt Gminy zapoznał się również  ze stopniem zaawansowania prac w dostosowywaniu  regulaminów i instrukcji obowiązujących  w urzędzie gminy  do Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów odnoście wprowadzania stopni alarmowych.

 W  spotkaniu uczestniczyli :

1.       Zastępca wójta ,

2.       Skarbnik Gminy

3.       Kierownik referatu Organizacyjnego

4.       Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej

5.       Kierownik referatu Planowania Przestrzennego

6.       Kierownik referatu Ochrony Środowiska

7.       Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

8.       Szef zespołu Zarządzania Kryzysowego

Protokółował członek zespołu Zarządzania Kryzysowego

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera