Wójta Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym.

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród  i  wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wynik sportowe we współzawodnictwie sportowym.

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 późn.zm.), prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:   07 listopada 2013r. – 21 listopada 2013r.

 

Forma zgłaszania opinii:  pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

 

 

Załącznik:

 

1. Projekt uchwały w sprawie  określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym

2. Formularz zgłaszania opinii.

 

 

Gierałtowice, dnia 06.11.2013r.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera