Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2013 roku


                                                                                                          Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 0050.170.2013

                                                                                                              Wójta Gminy Gierałtowice

                                                                                                              z dnia 24 października 2013r.

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice

za III kwartał 2013 roku

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%)  

 

1

2

3

4

A. Dochody

41.659.017,93

32.799.618,92

78,73

A1. Dochody bieżące

39.164.760,93

31.339.727,98

80,02

A2. Dochody majątkowe

2.494.257,00

1.459.890,94

58,53

B. Wydatki

45.889.115,93

30.913.499,58

67,37

B1. Wydatki bieżące

38.291.170,93

25.961.083,19

67,80

B2. Wydatki majątkowe

7.597.945,00

4.952.416,39

65,18

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)

- 4.230.098,00

1.886.119,34

x

 

 

 

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

za III kwartał 2013 roku

 

 

Wyszczególnienie

Kwota

x

x

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera