Rozpoczęcie prac nad „Programem współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”.

Rozpoczęcie prac nad  „Programem współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”.

 

Wójt Gminy Gierałtowice informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad  Programem współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy Gierałtowice i jego mieszkańców do wnoszenia propozycji/uwag  w terminie do dnia 27 września br., na adres: urzadgminy@gieraltowice.pl

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o "Program współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok".

Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag wniesionych przez organizacje pozarządowe zostanie przygotowany projekt Programu Współpracy na 2014 rok, który ponownie zostanie poddany procesowi konsultacji zgodnie - uchwałą Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice  z dnia 30 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Gierałtowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Do pobrania:

DOCProgram współpracy na 2013.doc (184,50KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera