Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za II kwartał 2013 roku

 

                                                                                                                                                                                              Załącznik Nr 1

   do Zarządzenia Nr 0050.124.2013

Wójta Gminy Gierałtowice

z dnia 25 lipca 2013r.

 

 

 

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice

za II kwartał 2013 roku

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%)  

 

1

2

3

4

A. Dochody

41.670.669,93

19.274.100,31

46,25

A1. Dochody bieżące

38.115.992,93

19.210.410,30

50,40

A2. Dochody majątkowe

3.554.677,00

63.690,01

1,79

B. Wydatki

46.290.668,93

20.178.404,18

43,59

B1. Wydatki bieżące

37.553.143,93

18.251.900,36

48,60

B2. Wydatki majątkowe

8.737.525,00

1.926.503,82

22,05

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)

- 4.619.999,00

-904.303,87

x

 

 

 

 

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

za II kwartał 2013 roku

 

 

Wyszczególnienie

Kwota

x

x

Do pobrania:

PDFZarzadzenie_124.pdf (182,83KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera