Informacja o możliwości skorzystania z usługi dodatkowej polegającej na odbiorze odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, iż od 1 lipca 2013 r. istnieje możliwość skorzystania z usługi dodatkowej, świadczonej przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, polegającej na udostępnieniu pojemnika (worek typu „big-bag” lub kontener) przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe, wytworzone poza terenami budów, na nieruchomościach zamieszkałych, z remontów prowadzonych we własnym zakresie oraz odbiorze tych odpadów w pojemniku i ich zagospodarowaniu.

uchwała: PDF251_dodatkowe usługi.pdf (73,62KB)

Obowiązujące w Gminie Gierałtowice ceny za świadczenie powyższej usługi zależy od wielkości pojemnika i wynoszą:

a)     worek typu „big-bag” o pojemności 1 m3 –  108,00 zł

b)     kontener o pojemności 3 m3 – 232,20 zł

c)     kontener o pojemności 5 m3 – 286,20 zł

d)     kontener o pojemności 7 m3 – 340,20 zł

Aby skorzystać z powyższej usługi należy:

1.   uiścić opłatę w odpowiedniej wysokości w kasie Urzędu Gminy
w Gierałtowicach lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gierałtowice,

rachunek bankowy do wpłat opłaty:

19 8454 0001 2073 1000 1401 0067

(tytuł przelewu: usługa dodatkowa, adres nieruchomości)

2.   wypełnić zgłoszenie zapotrzebowania na skorzystanie z tej usługi,

3.   zgłoszenie złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Gierałtowice lub przesłać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną, dołączając do niego dowód uiszczenia opłaty.

wzór zgłoszenia: DOCzgłoszenie zapotrzebowania na pojemnik.doc (33,50KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera