Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego w Gminie Gierałtowice.

Zarządzenie Nr 0050.91.2013
 
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia  05 czerwca 2013
 
w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego
 w Gminie Gierałtowice

Na podstawie przepisów art. 31a, Ustawy z dnia z dnia 08 marca 1990 r.    
     o samorządzie gminnym” (tekst jedn. Dz.U.  2013 poz. 594 z późn. zmianami) 
 
zarządzam, co następuje:
§ 1
     Ogłaszam z dniem 05 czerwca 2013 r. od godz. 18.00 aż do odwołania stan pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Gierałtowice w związku z zagrożeniem  powodziowym na terenie Gminy Gierałtowice.
§ 2
Zobowiązuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego do podjęcia niezbędnych, przewidzianych prawem czynności organizacyjnych i technicznych dla zminimalizowania  mogącego powstać zagrożenia dla życia i zdrowia ludności, inwentarza, dobytku itp. oraz niezwłocznego powiadomienia właściwych służb zabezpieczenia przeciwpowodziowego
o treści niniejszego zarządzenia.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega niezwłocznemu głoszeniu w środkach  przekazu.

 
Zobacz oryginał:
3000_0001.jpeg
 
 
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera