Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gierałtowice”.

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gierałtowice”.

 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.   Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Gierałtowice w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, w dniach od 28.05.2013 r. do dnia 17.06.2013 r. w  siedzibie   Urzędu   Gminy  Gierałtowice    ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice pokój nr 113, w następujących godzinach:

  • poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 10.00 do 14.00
  • czwartek od 13.00 - 17.00.

 

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera