Komunikat - akcja zbierania odpadów "zielonych"

 

KOMUNIKAT

 

Informuje się mieszkańców Gminy Gierałtowice, iż począwszy od 11 maja 2013 r. wznowiona zostaje na terenie Gminy akcja zbierania odpadów „zielonych” umieszczanych
w specjalnie do tego przeznaczonych workach koloru brązowego.

Mieszkańcy mogą nabyć specjalne worki, w których można składować odpady zielone tzw. miękkie, tzn. liście, trawa oraz miękkie końcówki żywopłotu pochodzące z jego pielęgnacyjnego przycinania. Nie można tam składować np. twardych gałęzi drzew itp. Do 30.06.2013 r. cena jednego worka wynosi 3,95 zł. Od lipca 2013r. worki będą dostarczane do mieszkańców w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Worki będą zbierane 2 razy w miesiącu, w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca.

Warunkiem odbioru worków będzie wcześniejsze (najpóźniej do godz. 1300 w piątek poprzedzający wywóz) zgłoszenie zamiaru wystawienia worków w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy lub w Biurze Sołtysa.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy oraz w Biurze Sołtysa.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera