Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gierałtowice oraz obsługa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Strona archiwalna

 

 

Treść ogłoszenia w formacie pdf zawiera załącznik

Ogłoszenie zostało przekazane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 23.04.2013 r.


Uwaga:

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice www.bip.gieraltowice.pl  od dnia publikacji powyższego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Uwaga!

W dniu dzisiejszym 26.04.2013 r. w/w ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE pod nr 2013/S082-138220 W związku z powyższym jest już dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice

 

Załączniki:

PDFogloszenie_odpady_komunalne.pdf

PDFsiwz.pdf

PDFogloszenie_po_publikacji.pdf

PDFzałącznik nr 1 - Formularz oferta - 23 IV 2013 r..pdf

PDFzałącznik nr 3 - ośw. z art. 22 23 IV 2013 r..pdf

PDFzałącznik nr 4 - ośw. z art. 24 23 IV 2013 r..pdf

PDFzałącznik nr 5 - wiedza i doświadczenie 23 IV 2013 r..pdf

PDFzałącznik nr 6 - zasoby rzeczowe 23 IV 2013 r..pdf

PDFzałącznik nr 7 - ośw.osoby fizycznej z art. 24 23 IV 2013 r..pdf

PDFzałącznik nr 8 - korzystanie z zasobów 23 IV 2013 r..pdf

PDFzałącznik nr 9 - średnioroczne zatrudnienie 23 IV 2013 r..pdf

PDFzałącznik nr 10 - wykaz osób 23 IV 2013 r..pdf

PDFzałącznik nr 11 - grupa kapitałowa 23 IV 2013 r..pdf

PDFzałącznik nr 12 - istotne postanowienia umowy - 23 IV 2013 r..pdf

PDFzałącznik nr 13 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych na okres 1 lipca - 31 grudnia 2013 r..pdf

DOCzałącznik nr 9 - średnioroczne zatrudnienie 23 IV 2013 r..doc

DOCzałącznik nr 10 - wykaz osób 23 IV 2013 r..doc

DOCzałącznik nr 11 - grupa kapitałowa 23 IV 2013 r..doc

DOCzałącznik nr 1 - Formularz oferta - 23 IV 2013 r..doc

PDFzałącznik nr 2 - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice.pdf

DOCzałącznik nr 3 - ośw. z art. 22 23 IV 2013 r..doc

DOCzałącznik nr 4 - ośw. z art. 24 23 IV 2013 r..doc

DOCXzałącznik nr 5 - wiedza i doświadczenie 23 IV 2013 r..docx

DOCzałącznik nr 6 - zasoby rzeczowe 23 IV 2013 r..doc

DOCzałącznik nr 7 - ośw.osoby fizycznej z art. 24 23 IV 2013 r..doc

DOCzałącznik nr 8 - korzystanie z zasobów 23 IV 2013 r..doc

PDFWyjasnienia_do_siwz.pdf

PDFWyjasnienia_do_SIWZ _z_27_maja.pdf

DOCzałącznik nr 1 - Formularz oferta -28. 06. 2013 r. - aktualny.doc

PDFWyjasnienia_do_SIWZ_31_maj.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

',type='attachment']

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera