Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) informujemy, że od 1 lipca 2013 r. miejscem zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,  bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gierałtowice jest:

Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowana przy ul. Szybowej 44 w Knurowie prowadzona przez KOMART Sp. z o.o. zgodnie z załącznikiem do uchwały  nr  V/37/8/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022.

Z kolei miejscem zagospodarowania odpadów zielonych są:

- w okresie od lipca 2013 r. do kwietnia 2015 r. była Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowana przy ul. Szybowej 44 w Knurowie prowadzona przez KOMART Sp. z o.o., ul. Szpitalna 7, 44-190 Knurów

- w okresie od maja 2015 r. do maja 2019 r. była Kompostownia Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowana przy ul. Rycerskiej 101 w Rybniku prowadzona przez BEST-EKO Sp. z o.o., ul. Gwarków 1, 44-240 Żory

- w okresie od maja 2019 r. do teraz jest Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowana przy ul. Szybowej 44 w Knurowie prowadzona przez KOMART Sp. z o.o., ul. Szpitalna 7, 44-190 Knurów

Miejsce zagospodarowania w 2012 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne zmieszanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gierałtowice:

  • Mobilna instalacja do mechanicznej obróbki odpadów (przesiewacz), ul. Rybnicka, 44-100 Gliwice;

           Zarządzający: Remondis Gliwice Sp. z o.o. ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice;

  • Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska

          Zarządzający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Górny Śląsk Sp. z o.o., ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska

  • Sortownia odpadów komunalnych selektywnie zebranych i sortownia odpadów zmieszanych, ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska

            Zarządzający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska

  • Instalacja MBP, ul. Szybowa 44, 44-194 Knurów,

           Zarządzający: PPHU KOMART Sp. z o.o., ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów

  • Składowisko Odpadów Komunalnych w Lipiu Śląskim, ul. Cegielniana 22; Lipie Śląskie

           Zarządzający: IT.O.Ś. w Warszawie, ul. Wilcza 33, 00-544 Warszawa

  • Instalacja MBP, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa

            Zarządzający: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa

Miejsce zagospodarowania w 2012 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne odpadów zielonych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gierałtowice:

  • Kompostowanie w pryzmach, ul. Rybnicka, 44-100 Gliwice;

            Zarządzający: Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera