Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) informujemy, że  miejscem zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,  bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gierałtowice jest:

Instalacja Komunalna zlokalizowana przy ul. Szybowej 44 w Knurowie prowadzona przez PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. (poprzednio KOMART Sp. z o.o.)

Ponadto mała część niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gierałtowice zagospodarowywana jest w:

  • Instalacji Komunalnej prowadzonej przez Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o.
  • Instalacji Komunalnej prowadzonej przez COFINCO POLAND Sp. z o.o., 
  • Instalacji Komunalnej prowadzonej przez BM Recykling Sp. z o.o.
  • Instalacji Komunalnej prowadzonej przez MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu
  • Instalacji Komunalnej prowadzonej przez SEGO Sp. z o.o.

Miejscem zagospodarowania bioodpadów jest również Kompostownia Instalacji Komunalnej zlokalizowana przy ul. Rycerskiej 101 w Rybniku prowadzona przez BEST-EKO Sp. z o.o., ul. Gwarków 1, 44-240 Żory, Kompostownia Instalacji Komunalnej zlokalizowana przy ul. Rybnickiej w Gliwicach prowadzona przez Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. oraz Kompostownia Instalacji Komunalnej zlokalizowana przy ul. Laryszowskiej w Tarnowskich Górach prowadzona przez Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera