Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych w 2021 r.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) informujemy, że:

1. miejscem zagospodarowania w 2021 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych są:

  • Instalacja Komunalna zlokalizowana przy ul. Szybowej 44 w Knurowie zarządzana przez PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. (87,9 %),
  • Instalacja Komunalna zlokalizowana przy przy ul. Rybnickiej w Gliwicach zarządzana przez Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. (11,4 %),
  • Instalacja Komunalna zlokalizowana przy ul. Cmentarnej 19F w Zabrzu zarządzana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (0,7 %).

2. miejscem zagospodarowania w 2021 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy bioodpadów stanowiących odpady komunalne są:

  • instalacja w Rybniku przy ul. Rycerskiej 101 zarządzana przez BEST-EKO Sp. z o.o. (79,1 %),
  • instalacja w Tarnowskich Górach przy ul. Laryszowskiej zarządzana przez REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o. (10,4 %),
  • instalacja w Chrzanowie przy ul. Powstańców Styczniowych 15 zarządzana przez BM Recycling Sp. z o.o. (9,4 %),
  • instalacja w Gliwicach przy ul. Rybnickiej zarządzana przez Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. (1,1 %).

3. miejscem zagospodarowania w 2021 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gierałtowice jest:

  • z instalacji w Knurowie przy ul. Szybowej 44 na składowisko w Knurowie przy ul. Szybowej 44 – zarządzający PreZero Recycling Południe Sp. z o.o., ul. Szpitalna7, 44-194 Knurów,
  • z instalacji w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199G na składowisko w Gliwicach przy ul. Rybnickiej – zarządzający Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o., ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice,
  • z instalacji w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19F na składowisko w Tworkowie przy ul. Dworcowej – zarządzający PWK Górna Odra Sp. z o.o., ul. Parkowa 1, 47-451 Tworków, na składowisko w Bytomiu przy ul. Jana Pawła II 10 – zarządzający BPK Sp. z o.o., plac Tadeusza Kościuszki 11, 41-902 Bytom, na składowisko w Jastrzębiu-Zdrój przy ul. Dębina 36 – zarządzający Cofinco Poland Sp. z o.o., ul. Graniczna 29, 40-272 Katowice, na składowisko w Lipiu Śląskim przy ul. Cegielnianej 22 – zarządzający ITOŚ Sp. z o.o., ul. Cegielniana 22, 42-700 Lubliniec.
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera