Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) informujemy, że  miejscem zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,  bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gierałtowice jest:

Instalacja Komunalna zlokalizowana przy ul. Szybowej 44 w Knurowie prowadzona przez PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. (poprzednio KOMART Sp. z o.o.)

Ponadto mała część niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zagospodarowywana jest w Instalacji Komunalnej zlokalizowana przy ul. Granicznej w Katowicach prowadzona przez COFINCO POLAND Sp. z o.o.

Miejscem zagospodarowania bioodpadów jest również Kompostownia Instalacji Komunalnej zlokalizowana przy ul. Rycerskiej 101 w Rybniku prowadzona przez BEST-EKO Sp. z o.o., ul. Gwarków 1, 44-240 Żory

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera