Zarządzenia Wójta Gminy - budżet 2013

 

 1. Zarządzenie Nr 0050.1.2012 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 02 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok PDFZarządzenie Nr 0050.1.2012.pdf
   
 2. Zarządzenie Nr 0050.2.2012 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 02 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2013 rok PDFZarządzenie Nr 0050.2.2012.pdf
   
 3. Zarządzenie Nr 0050.2A.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarządzenie Nr 0050.2a.2013.pdf
   
 4. Zarządzenie Nr 0050.7.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu.PDFZarządzenie Nr 0050.7.2013.pdf
   
 5. Zarządzenie Nr 0050.11.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2012 roku.PDFZarządzenie Nr 0050.11.2013.pdf
   
 6. Zarządzenie Nr 0050.13.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarządzenie Nr 0050.13.2013.pdf
   
 7. Zarządzenie Nr 0050.14.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarządzenie Nr 0050.14.2013.pdf
   
 8. Zarządzenie Nr 0050.17.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 05 lutego 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarządzenie Nr 0050.17.2013.pdf
   
 9. Zarządzenie Nr 0050.18.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarządzenie Nr 0050.18.2013.pdf
   
 10. Zarządzenie Nr 0050.19.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarządzenie Nr 0050.19.2013.pdf
   
 11. Zarządzenie Nr 0050.23.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok PDFZarządzenie Nr 0050.23.2013.pdf
   
 12. Zarządzenie Nr 0050.24.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarządzenie Nr 0050.24.2013.pdf
   
 13. Zarządzenie Nr 0050.26.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarządzenie Nr 0050.13.2013.pdf
   
 14. Zarządzenie Nr 0050.27.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarządzenie Nr 0050.27.2013.pdf
   
 15. Zarządzenie Nr 0050.28.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarządzenie Nr 0050.28.2013.pdf
   
 16. Zarządzenie Nr 0050.30.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na 2013-2028 PDFZarządzenie Nr 0050.30.2013.pdf
   
 17. Zarządzenie Nr 0050.32.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.11.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2012 roku. PDFZarządzenie Nr 0050.32.2013.pdf
   
 18. Zarządzenie Nr 0050.33.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarządzenie Nr 0050.33.2013.pdf
   
 19. Zarządzenie Nr 0050.34.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarządzenie Nr 0050.34.2013.pdf
   
 20. Zarządzenie Nr 0050.39.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarządzenie Nr 0050.39.2013.pdf
   
 21. Zarządzenie Nr 0050.40.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok PDFZarządzenie Nr 0050.40.2013.pdf
   
 22. Zarządzenie Nr 0050.41.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarządzenie Nr 0050.41.2013.pdf
   
 23. Zarządzenie Nr 0050.42.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na 2013-2028. PDFZarządzenie Nr 0050.42.2013.pdf
   
 24. Zarządzenie Nr 0050.53.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarządzenie Nr 0050.53.2013.pdf
   
 25. Zarządzenie Nr 0050.54.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok PDFZarządzenie Nr 0050.54.2013.pdf
   
 26. Zarządzenie Nr 0050.55.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarządzenie Nr 0050.55.2013.pdf
 1. Zarządzenie Nr 0050.58.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie  Gminy Gierałtowice na 2013 rokPDFZarządzenie_nr_0050_58_2013.pdf
   
 2. Zarządzenie Nr 0050.59.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rokPDFZarządzenie_nr_0050_59_2013.pdf
   
 3. Zarządzenie Nr 0050.60.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rokPDFZarządzenie_nr_0050_60_2013.pdf
   
 4. Zarządzenie Nr 0050.61.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rokPDFZarządzenie_nr_0050_61_2013.pdf
   
 5. Zarządzenie Nr 0050.67.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rokPDFZarządzenie_nr_0050_67_2013.pdf
   
 6. Zarządzenie Nr 0050.69.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2013 roku.PDFZarządzenie_nr_0050_69_2013.pdf
   
 7. Zarządzenie Nr 0050.70.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 06 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_70_2013.pdf
   
 8. Zarządzenie Nr 0050.71.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 06 maja 2013 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_71_2013.pdf
   
 9. Zarządzenie Nr 0050.74.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_74_2013.pdf
   
 10. Zarządzenie Nr 0050.75.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_75_2013.pdf
   
 11. Zarządzenie Nr 0050.79.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_79_2013.pdf
   
 12. Zarządzenie Nr 0050.80.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarządzenie_nr_0050_80_2013.pdf
   
 13. Zarządzenie Nr 0050.82.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_82_2013.pdf
   
 14. Zarządzenie Nr 0050.83.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_83_2013.pdf
   
 15. Zarządzenie Nr 0050.84.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za rok 2012.PDFZarządzenie_nr_0050_84_2013.pdf
   
 16. Zarządzenie Nr 0050.86.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_86_2013.pdf
   
 17. Zarządzenie Nr 0050.87.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_87_2013.pdf
   
 18. Zarządzenie Nr 0050.89.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2013 rokPDFZarządzenie_nr_0050_89_2013.pdf
   
 19. Zarządzenie Nr 0050.94.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_94_2013.pdf
   
 20. Zarządzenie Nr 0050.95.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_95_2013.pdf
   
 21. Zarządzenie Nr 0050.95.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_96_2013.pdf
   
 22. Zarządzenie Nr 0050.100.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_100_2013.pdf
   
 23. Zarządzenie Nr 0050.101.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_101_2013.pdf
   
 24. Zarządzenie Nr 0050.103.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarządzenie_nr_0050_103_2013.pdf
   
 25. Zarządzenie Nr 0050.103A.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_103A_2013.pdf
   
 26. Zarządzenie Nr 0050.105.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_105_2013.pdf
   
 27. Zarządzenie Nr 0050.106.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_106_2013.pdf
   
 28. Zarządzenie Nr 0050.109.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_109_2013.pdf
   
 29. Zarządzenie Nr 0050.110.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarządzenie_nr_0050_110_2013.pdf
   
 30. Zarządzenie Nr 0050.111.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_111_2013.pdf
   
 31. Zarządzenie Nr 0050.121.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013.PDFZarządzenie_nr_0050_121_2013.pdf
   
 32. Zarządzenie Nr 0050.122.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_122_2013.pdf
   
 33. Zarządzenie Nr 0050.124.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2013 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_124_2013.pdf
   
 34. Zarządzenie Nr 0050.127.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_127_2013.pdf
   
 35. Zarządzenie Nr 0050.128.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_128_2013.pdf
   
 36. Zarządzenie Nr 0050.130.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 08 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_130_2013.pdf
   
 37. Zarządzenie Nr 0050.141.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_141_2013.pdf
   
 38. Zarządzenie Nr 0050.142.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarządzenie_nr_0050_142_2013.pdf
 1. Zarządzenie Nr 0050.146.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 6 września 2013 r.
  w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarzadzenie_0050_146_2013.pdf
   
 2. Zarządzenie Nr 0050.147.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 6 września 2013 r.
  w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarzadzenie_0050_147_2013.pdf
   
 3. Zarządzenie Nr 0050.149.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 18 września 2013 r.
  w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rokPDFZarzadzenie_0050_149_2013.pdf
   
 4. Zarządzenie Nr 0050.150.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 18 września 2013 r.
  w sprawie: zmian planu finansowego gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarzadzenie_0050_150_2013.pdf
   
 5.  Zarządzenie Nr 0050.151.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 26 września 2013 r.
  w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarzadzenie_0050_151_2013.pdf
   
 6. Zarządzenie Nr 0050.152.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 września 2013 r.
  w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarzadzenie_0050_152_2013.pdf
   
 7. Zarządzenie Nr 0050.153.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 września 2013 r.
  w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarzadzenie_0050_153_2013.pdf
   
 8. Zarządzenie Nr 0050.154.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2013 r.
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarzadzenie_0050_154_2013.pdf
   
 9. Zarządzenie Nr 0050.155.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2013 r.
  w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarzadzenie_0050_155_2013.pdf
   
 10. Zarządzenie Nr 0050.156.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2013 r.
  w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarzadzenie_0050_156_2013.pdf 
   
 11. Zarządzenie Nr 0050.163.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 10 października 2013 roku w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarzadzenie_nr_0050_163_2013.pdf
   
 12. Zarządzenie Nr 0050.164.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 10 października 2013 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarzadzenie_nr_0050_164_2013.pdf
   
 13. Zarządzenie Nr 0050.165.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 15 października 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarzadzenie_nr_0050_165_2013.pdf
   
 14. Zarządzenie Nr 0050.166.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 15 października 2013 roku w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarzadzenie_nr_0050_166_2013.pdf
   
 15. Zarządzenie Nr 0050.167.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 24 października 2013 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarzadzenie_nr_0050_167_2013.pdf
   
 16. Zarządzenie Nr 0050.170.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 24 października 2013 roku w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2013 roku. PDFZarzadzenie_nr_0050_170_2013.pdf
   
 17. Zarządzenie Nr 0050.172.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 25 października 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarzadzenie_nr_0050_172_2013.pdf
   
 18. Zarządzenie Nr 0050.173.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 25 października 2013 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarzadzenie_nr_0050_173_2013.pdf
   
 19. Zarządzenie Nr 0050.178.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 października 2013 roku w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarzadzenie_nr_0050_178_2013.pdf
   
 20. Zarządzenie Nr 0050.179.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 października 2013 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarzadzenie_nr_0050_179_2013.pdf
   
 21. Zarządzenie Nr 0050.180.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 października 2013 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarzadzenie_nr_0050_180_2013.pdf
   
 22. Zarządzenie Nr 0050.181.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 października 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice. PDFZarzadzenie_nr_0050_181_2013.pdf
   
 23. Zarządzenie Nr 0050.182.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 07 listopada 2013 r. w sprawie:  zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_182_2013.pdf
   
 24. Zarządzenie Nr 0050.186.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_186_2013.pdf
   
 25. Zarządzenie Nr 0050.187.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_187_2013.pdf
   
 26. Zarządzenie Nr 0050.199.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_199_2013.pdf
   
 27. Zarządzenie Nr 0050.200.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_200_2013.pdf
   
 28. Zarządzenie Nr 0050.201.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_201_2013.pdf
   
 29. Zarządzenie Nr 0050.202.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_202_2013.pdf
   
 30. Zarządzenie Nr 0050.203.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarzadzenie_nr_0050_203_2013.pdf
   
 31. Zarządzenie Nr 0050.205.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_205_2013.pdf
   
 32. Zarządzenie Nr 0050.206.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_206_2013.pdf
   
 33. Zarządzenie Nr 0050.210.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_210_2013.pdf
   
 34. Zarządzenie Nr 0050.211.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_211_2013.pdf
   
 35. Zarządzenie Nr 0050.214.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok. PDFZarzadzenie_nr_0050_214_2013.pdf
   
 36. Zarządzenie Nr 0050.215.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice  na 2013 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_215_2013.pdf
   
 37. Zarządzenie Nr 0050.216.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_216_2013.pdf
   
 38. Zarządzenie Nr 0050.218.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_218_2013.pdf
   
 39. Zarządzenie Nr 0050.219.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_219_2013.pdf
   
 40. Zarządzenie Nr 0050.220.2013 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2013 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_220_2013.pdf
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera