Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera