Informacja o realizowanym projekcie "Twórczo w przyszłość"

 

Informacja o realizowanym projekcie  „ Twórczo w przyszłość”

 

BENEFICJENT – Gmina Gierałtowice

Gmina Gierałtowice realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet:  IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w  systemie oświaty.

Poddziałanie: 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie  do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Nazwa projektu-  „ Twórczo w przyszłość”

Całkowita wartość  projektu – 378 814,48 zł.

Uczestnicy projektu:  275 uczniów klas od IV-VI szkół podstawowych dla, których organem prowadzącym jest  Gminy Gierałtowice.

 

Czas realizacji projektu – 1 wrzesień 2012 r. do 31.08.2013 r. 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera