Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice.

 

Wójt Gminy Gierałtowice

 

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice.

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:  03 stycznia 2013 r. – 17 stycznia 2013 r.

 

Forma zgłaszania opinii:  pisemna – na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Edukacji i Zdrowia.

 

 

 

Załączniki:

1 Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice.

2.Formularz zgłaszania opinii.


 


 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera