Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Sprzedaż wraz z transportem dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyszowicach oleju opałowego lekkiego.

Strona archiwalna

 

 

Przyszowice, 21.12.2012

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyszowicach informuje, że w wyniku postępowania zapytanie o cenę: „Sprzedaż wraz z transportem dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyszowicach oleju opałowego lekkiego, przeznaczonego do kotłowni olejowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym ul. Szkolna 4, 44-178 Przyszowice” wybrano najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr  6:

“UNINAFT’ -
Handel Paliwami Bogusław Stokłosa

ul. Harcerska 1

41-706 Ruda Śląska,

 

cena brutto 1 litra oleju opałowego – 3,55 zł

 


Uzasadnienie wyboru oferty: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu  i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.
Jednocześnie zawiadamiam, że żaden Wykonawca nie został wykluczony i żadna oferta nie została odrzucona.

Streszczenie oceny ofert

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawców, którzy złożyli ofertę

Punktacja za kryterium: cena

 

1

EKO-AGB Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

ul. Szyb Zachodni 8

44 – 230 Czerwionka Leszczyny

 

99,44 pkt

 

 

2

„BEMAR” sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 2 44-100 Gliwice  

99,44 pkt

3

„Konkret” Sp. z o.o., ul. Mariańskiego 36,

26 – 600 Radom

99,44 pkt

 

4

„Oleum”, ul Filasiewicza 4,
43 – 400 Cieszyn

 99,44 pkt

 

 

5

„Mega” Niezgoda i Sulik Spólka Jawna, Lotnisko, 44 – 100 Gliwice

96,47 pkt

 

6

“UNINAFT’ - Handel Paliwami Bogusław Stokłosa41-706 Ruda Śląska, ul. Harcerska 1

100 pkt

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera