Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

1. Uchwała Nr 4100/V/97/2012 z dnia 28 klistopada 2012 roku V Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gierałtowice projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem

2. Uchwała Nr 4100/V/98/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinanowania deficytu w kwocie 31.408 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Gierałtowice.

3. Uchwała Nr 4100/V/99/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłużonym przez Wójta Gminy Gierałtowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finanowej na lata 2013-2028.

4.Uchwała Nr 4100/V/4/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 31.408 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Gierałtowice 

5.Uchwała Nr 4100/V/5/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku V Składu Orzekającego Regionanej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gierałtowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera