Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice.

 

Wójt Gminy Gierałtowice

 

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice.

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:   26 listopada 2012 r. – 10 grudnia 2012 r.

 

Forma zgłaszania opinii:           pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Ochrony Środowiska.

 

Załącznik:

1. Projekt uchwały Rady Gminy  Gierałtowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice.

2. Formularz zgłaszania opinii.

 

 

 

Gierałtowice, dnia 26.11.2012 r.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera