Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

 

 

 

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie

wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok


 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:  15 listopada 2012r. – 29 listopada 2012r.

 

Forma zgłaszania opinii:           pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Podatków i Opłat Lokalnych.

 

Załącznik:

  1. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  2. Formularz zgłaszania opinii.

 

 

 

Gierałtowice, dnia 15.11.2012r.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera