Dofinansowanie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 

W najbliższym czasie  zostanie ogłoszony kolejny nabór wniosków w ramach konkursu  na Działanie 6.1. PO IG „Paszport do Eksportu”. 
W ramach konkursu przedsiębiorcy będą mogli pozyskać pieniądze m. in. na:
- doradztwo i szkolenia w zakresie promocji sprzedaży za granicą i promocji eksportu
- badania rynków zagranicznych,
- organizację spotkań z potencjalnymi partnerami/klientami,
- udział w imprezach targowo-wystawienniczych,   
- podróże służbowe, 
- wizy oraz niezbędne ubezpieczenia, etc.

O dofinansowanie mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, których udział eksportu w przychodach nie przekracza 30%.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 200 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% 
całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej

Oferujemy kompleksową obsługę wszystkich etapów procesu ubiegania się o dotację unijną:
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej,
- bieżące doradztwo w trakcie pracy nad projektem,
- doradztwo, monitoring procesu pozyskania dotacji aż do momentu podpisania umowy o dofinansowanie,
Dotychczas opracowaliśmy ponad 30 Planów Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstw z wielu branż. 
Mamy duże doświadczenie i skuteczność w tym zakresie. 100% przygotowanych przez nas jak dotąd Planów Rozwoju Eksportu zostało zaakceptowanych!

 

Zapraszamy do kontaktu
Łukasz Mikstacki
tel.: 530-229-733
e-mail: 
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera