Projekt "Jestem przedsiębiorcza - zakładam firmę"

 

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Proton Relations sp.  z o.o. oraz Instytucja szkoleniowa “Muster-in” są realizatorami projektu „Jestem przedsiębiorcza – zakładam firmę”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

W ramach projektu można uzyskać dotację do 40 tyś. zł na założenie własnej firmy.

Projekt skierowany jest do 30 bezrobotnych kobiet zamieszkałych na terenie Zabrza, Gliwic lub Powiatu Gliwickiego, które:

- są zarejestrowane, jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w Polsce i zagranicą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu.

Grupą priorytetową są kobiety w wieku 50+

Pakiet wsparcia w ramach projektu obejmuje:

  1. 120 godzinne szkolenie przed rejestracją firmy, zawierające następujący zakres tematyczny:

·         aspekty prawne i formalne prowadzenia i zakładania firmy,

·         procedury zakładania firmy, w tym przygotowanie dokumentów,

·         rachunkowość,

·         marketing,

·         IT w biznesie, w tym obsługa programów do wystawiania faktur,

·         źródła finansowania rozwoju firmy.

  1. Doradztwo indywidualne przed założeniem firmy obejmujące m.in. aspekty prawne i podatkowe przygotowania wniosków o przyznanie dotacji.
  2. Przyznanie dotacji w wysokości do 40 tyś. zł. na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  3. Przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w wysokości do 700 zł przez okres max. 6 miesięcy.
  4. Merytoryczne wsparcie pomostowe po założeniu działalności gospodarczej.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Panie zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi, znajdującymi się na stronach www.protonrelations.pl oraz www.musterin.pl. W terminie 27-29 sierpnia 2012 r. odbędzie się nabór Uczestniczek do ostatniej grupy szkoleniowej.

Szczegółowych informacji udziela Biuro projektu:

ul. Chorzowska 58, 44-100 Gliwice, tel. (32) 33 72 062, 506 080 246

e-mail: projekt@protonrelations.pl

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera