Ścieżki rowerowe

Na wniosek Klubu Abstynentów Stokrotka w porozumieniu z Urzędem Gminy Gierałtowice, Nadleśnictwem Rybnik i Leśnictwem Oczków w Dębieńsku rozpoczęto wytyczanie tras rowerowych w Gminie Gierałtowice i Gminach ościennych. Fundusze na ten cel Klub Abstynentów Stokrotka uzyskał w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie”, realizowanego wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach jako Lokalnej Organizacji Grantowej.

W latach 2005-2006 Klub Abstynentów Stokrotka w Gierałtowicach oznakował ponad 38 km tras rowerowych. Dwa miejsca postojowe wyposażone są w kręgi do rozpalania ognia i wiaty. Od tej pory cyklicznie dwa razy w roku organizowane są dla wszystkich miłośników turystyki rowerowej Rodzinne Rajdy – Wiosenny i Jesienny.
Podczas rajdów organizatorzy zapewniają uczestnikom różnego rodzaju atrakcje turystyczne w postaci gier i zabaw, pogawędek w plenerze oraz konkurs piosenek karaoke o tematyce trzeźwościowej.
 
 
 
 
Ścieżki rowerowe po Gminie Gierałtowice i okolicach.
Ścieżki rowerowe po Gminie Gierałtowice i okolicach
 
 
 
 


 
Punkty charakterystyczne:
Pomnik Powstańców Śląskich znajdujący się w centrum sołectwa Gierałtowice, naprzeciw Urzędu Gminy. Od pomnika rozpoczynają się dwa szlaki rowerowe: czerwony kierunku leśniczówki w Dębieńsku obok fundamentów starej leśniczówki Oczków na Aniołkach o długości 8,5 km, oraz zielony do Dębińska Wielkiego przez przysiółek Beksza obok kapliczki św. Huberta 8,1 km. Skrzyżowanie szlaków czerwonego i żółtego. Skrzyżowanie to znajduje się obok czynnej hałdy kamienia z kopalń Knurów i Budryk. Prowadzą stąd szlaki: na południe szlak czerwony do Leśniczówki Oczków w Dębieńsku, na północ szlak czerwony do Gierałtowic, na wschód szlak żółty do Zamku w Chudowie przez Ornontowice, na zachód szlak żółty do Szczygłowic.
Miejsce postojowe przy leśniczówce Oczków w Dębieńsku wyposażone jest w zadaszenie z ławami i stołami, rożen do pieczenia i krąg do rozpalania ogniska. Kapliczka św. Huberta znajduje się na trasie szlaku zielonego między Beksą a Dębieńskiem Wielkim. Kapliczkę wykonało Kółko Łowieckie „Szarak”.
Na trasie szlaku czarnego od ul. Konopnickiej do krzyża w Chudowie „Odnowa Wsi” robi miejsce biwakowe pod nazwą „Brzezina dla dziadka Brzezina dla wnuka”.
 
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera