Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 26.06.2012

Biuro Rady Gminy

tel. 032 30 11 305; 0 697-776-228

 

 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy:

Zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2012r. o godzinie 1700 w stołówce Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyszowicach ul. Szkolna 4, odbędzie się sesja Rady Gminy Gierałtowice.

 

 

Porządek sesji
Rady Gminy Gierałtowice

Numer

XXI / 12

Data

26 czerwca 2012r.  godz. 1700

Miejsce:

Stołówka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach ul. K.Miarki 4

 

Lp.

Wyszczególnienie

Prowadzący / referujący / goście

 

1.          

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

Przewodniczący RG

2.          

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący RG

3.          

Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30.05.2012r.

Przewodniczący RG

4.          

Zgłaszanie interpelacji i wniosków radnych.

Przewodniczący RG

5.          

Sprawozdanie z działalności komisji w okresie międzysesyjnym:

-         Kapituła – 5.06.2012 i 11.06.2012

-         Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia – 13.06.2012

-         Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego

          – 4.06.2012 i 19.06.2012

-         Komisja Górnictwa – 14.06.2012  i  22.06.2012

Przewodniczący Komisji RG

6.          

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

 

 

a) w sprawie wyboru laureatów wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” (w kategorii osób prawnych i jednostek organizacyjnych -Druk Nr 35/2012)

-PDFzasłużonyosoby prawne.pdf (41,99KB)

Przewodniczący RG

 

 

b) w sprawie wyboru laureatów wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” (w kategorii osób fizycznych - Druk Nr 36/2012)

-PDFzasłuzony-osoby fizyczne.pdf (20,81KB)

Przewodniczący RG

 

 

c) w sprawie zgody na ustanowienia  służebności przesył (Druk Nr 37/2012)

-PDFsłużebność przesyłu.pdf (25,22KB)

Kierownik GK

 

 

d) w sprawie  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Druk Nr 38/2012)

-PDFtaryfa_całość.pdf (170,16KB)

Kierownik GK

Prezes PGK Sp.z o.o. T.Wranik

 

e) w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa  Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Przyszowicach na lata 2012 – 2018 (Druk Nr 39/2012)

-PDFwieloletni plan PGK.pdf (383,21KB)

Kierownik GK

Prezes PGK Sp.z o.o. T.Wranik

 

 

f) zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką (Druk Nr 40/2012)

-PDFhipoteka.pdf (31,16KB)

Prezes PGK Sp.z o.o. T.Wranik

7.          

Sprawy sołectw – informacje sołtysów.

Sołtysi

8.          

Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy

9.          

Odpowiedzi na interpelacje, wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący RG

10.      

Zamknięcie sesji.

Przewodniczący RG

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera