Przyszowice

Przyszowice
 
Założenie pałacowo – parkowe
 
Założenie usytuowane we wschodniej części Przyszowic na skraju zabudowy mieszkaniowej, łącząc się widokowo terenami z zabudową Paniówek, Gierałtowic i Zabrza.
 
Główne wejście do pałacu ujęte w ozdobny portal z herbem rodziny von Raczek, poprzedzone schodami, z ozdobną kutą balustradą.
Przy dworze został założony park krajobrazowy w stylu angielskim, którego obecna powierzchnia wynosi 9, 84 ha.
Pałac w PrzyszowicachPałac w PrzyszowicachPałac w PrzyszowicachPałac w Przyszowicach
 
Izba Regionalna w Przyszowicach
 
Została stworzona przez członków Towarzystwa Miłośników Przyszowic. Placówka składa się z dwóch pomieszczeń na piętrze Pałacu w Przyszowicach to wiernie odtworzone mieszkanie śląskie sprzed 100 lat. Ekspozycja uzmysławia jak na początku ubiegłego wieku mieszkała typowa śląska rodzina. Przedmioty użytku codziennego znajdujące się w Izbie pewnie przepadłyby na zawsze. Teraz wyczyszczone i odnowione - dostały drugie życie.
 
 
 
Spichlerz plebański
 
Obiekt powstał prawdopodobnie około 1829 roku. Drewniany spichlerz został wybudowany na rzucie prostokąta w konstrukcji zrębowej.
 
Przydrożna kapliczka
 
Powstała prawdopodobnie około 1800 roku. Zlokalizowana bezpośrednio przy drodze prowadzącej z Chudowa.
Kapliczka wybudowana została w stylu klasycystycznym, murowana, otynkowana, przykryta namiotowym daszkiem pokrytym drewnianym gontem. W partii frontowej znajduje się półkolista nisza mieszcząca figurę Świętego Floriana.
 
Kościół p.w. św. Jana Nepomucena
 
Kościół usytuowany jest w centralnej części miejscowości. W 1938 roku wybudowany został na miejscu starego, drewnianego kościoła przeniesionego do Borowej Wsi.
Na terenie kościelnym znajdują się również: plebania, spichlerz plebański, a także obiekty gospodarcze oraz drobne obiekty sakralne: grób, dzwon, grota Matki Boskiej, krzyż przy ogrodzeniu kościelnym. 

www.przyszowice.katowice.opoka.org.pl

 

Kościół p.w. św. Mikołaja
 
(przeniesiony w 1937 roku do Borowej Wsi)
Kościół pochodzi z roku 1720. Zbudowano go z rodzimej konstrukcji zrębowej.
Obok tradycyjnych elementów funkcjonalno przestrzennych, trójbocznie zamkniętego prezbiterium, większej nawy i kwadratowej wieży czołowej oraz zakrystii przyprezbiteriańskiej, kościół posiada także dostawioną do prezbiterium zrębową kaplicę pięcioboczną. Wnętrze świątyni, przesklepione kolebkowo o łuku odcinkowym odznacza się interesującym wystrojem.
Prezbiterium zdobi wczesnobarokowy ołtarz główny z XVIII w., zaś kaplicę – późnorenesansowy z 1600 roku. Pozostałe wyposażenie – przeważnie barokowe.
 
Kościół p. w. Świętego Krzyża
 
(przeniesiony w 1957 roku do Istebnej na Kubalonkę)
Kościół zbudowany w 1760 roku, gdzie do chwili przeniesienia do Istebnej pełnił funkcję kościoła cmentarnego. Kościół ten był wzmiankowany już w protokole wizytacyjnym z 1679 roku. Sto lat później zbudowano go na nowo.
Wnętrze zdobi ołtarz i ambona rokokowa z XVIII wieku oraz ławki z XVII wieku. W kościele znajdują się eksponaty sztuki ludowej ze śląskich muzeów.
 
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera