Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa powodziowego górniczej gminy Gierałtowice.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa powodziowego górniczej gminy Gierałtowice, z siedzibą w Przyszowicach przy ul. Spółdzielczej 27, zarejestrowane 3 listopada 2011r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach pod numerem  KRS 00004010007.

 

Stowarzyszenie zostało założone 25 lipca 2011r. przez siedemnaście osób. Z końcem lutego 2012r. nasza organizacja liczy 553 członków. Jednym z podstawowych celów Stowarzyszenia ujętym w jego statucie jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia i bezpieczeństwa powodziowego gminy Gierałtowice oraz rozwój gminy we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność górniczą i poza górniczą. Cel ten będzie realizowany m.in poprzez zabieranie głosu i wyrażanie naszego stanowiska na forum publicznym, współpracę z organami administracji publicznej, samorządowej, oraz innymi instytucjami i podmiotami, organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych.

Zarząd Stowarzyszenia

Krawiec Radosław - Prezes
Skrzypczyk Wojciech Wiceprezes
Karwot Dariusz - Wiceprezes
Promny Gabriela - Sekretarz
Promny Piotr - Skarbnik

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera