Stowarzyszenie Lepsza Przyszłość.

Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość” powstało w maju 2007 roku. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Gliwicach 29 maja 2007 roku i zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000281410.

Członkowie nowopowstałej organizacji działali do tego momentu jako grupa nieformalna, nauczycieli, rodziców oraz przyjaciół Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach. W poprzednich dwóch latach grupa ta organizowała cykliczne imprezy środowiskowe typu „Babski Comber”, „Dyskoteka Dojrzałego Człowieka. Fundusze zdobyte podczas tych imprez przekazane zostały przekazane Radzie Rodziców Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach. Udało się w ten sposób wzbogacić księgozbiór biblioteki gimnazjalnej, dofinansować wycieczki uczniom, zorganizować Dzień Dziecka, sfinansować nagrody w różnych konkursach szkolnych.

W chwili obecnej liczba naszych członków wynosi 18 osób i mamy nadzieję, że nadal będą dołączać do nas osoby, które pragną aktywnie działać społecznie.Głównym celem naszego działania jest:

 działanie na rzecz rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży

wspieranie placówek oświatowych, opiekuńczych i kulturalnych w przygotowaniu światłych, otwartych i kreatywnych obywateli.

 kształtowanie twórczej postawy zawodowej nauczycieli i opiekunów dzieci oraz młodzieży

podejmowanie inicjatyw służących integracji i rozwojowi społeczności lokalnych

działanie na rzecz kultury, sztuki i poszanowania tradycji

promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji.Kontakt
Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość”
ul. Powstańców Śl. 41
44-186 Gierałtowice
e-mail : stowarzyszenie@autograf.pl
www.lepszaprzyszlosc.eu
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera