Koło Związku Górnośląskiego w Gierałtowicach

Historia Koła  
 

Jesteśmy pierwszym terenowym Kołem Związku Górnośląskiego. Powstaliśmy w lipcu 1989 r. po spotkaniu prof. Andrzeja Klasika i prof. Floriana Kuźnika z mieszkańcami Gierałtowic. W skład pierwszego zarządu koła weszli: Urszula Kaczmarczyk- prezes, Janina Cicha-Rożek –sekretarz, Marian Groborz- skarbnik. Mottem naszych działań są słowa prymasa Polski Augusta Hlonda: „Ratujmy z przeszłości śląskiej wszystko, co dobre i piękne”. Realizujemy je poprzez inicjatywy kulturalne, edukacyjne, popularyzatorskie, wydawnicze, turystyczno-krajoznawcze i integracyjne. Choć nasze koło należy do mniejszych, mamy się  czym pochwalić.

Już jesienią 1989 roku zaczęliśmy się przygotowywać do obchodów 700-lecia Gierałtowic w 1990r. inicjując cykl prelekcji nt. początków osady Gierałtowice, jej dawnych właścicieli, parafii, szkolnictwa, życia kulturalnego i pochodzenia nazwisk mieszkańców.

Działalność edukacyjno-popularyzatorska jest mocną stroną naszego koła. Na przestrzeni minionych lat zorganizowaliśmy wiele prelekcji, a dotyczyły one miedzy innymi ochrony środowiska, drogi Polski do niepodległości, rodowodu gwary śląskiej, historii Ziemi Gliwickiej, roli chórów na Śląsku. W ramach Kawiarenki Kulturalno-Naukowej przygotowujemy dwa, trzy wykłady rocznie.

Wydaliśmy kilka pozycji książkowych: „Dzieje miejscowości i parafii Gierałtowice” (K.Stachura), „Dzieje chóru Skowronek” (H.Polak), „Świadkowie przeszłości, czyli kapliczki i krzyże przydrożne w pejzażu Gminy Gierałtowice” (U.Kaczmarczyk), „720-lecie lokacji Gierałtowic 1290-2010” (J.Cicha-Rożek).

Naszą inicjatywą było poświęcenie płyty pamiątkowej ks. Władysława Roboty –długoletniego proboszcza Gierałtowic i Wielkiego Polaka. Pamiętamy o naszych przodkach– uporządkowaliśmy teren starego cmentarza z jego najstarszymi nagrobkami. Zabezpieczyliśmy fundamenty po zabytkowym kościółku z XVI w. przeniesionym w 1976r. do Wielopola pod Rybnikiem i upamiętniliśmy to miejsce obeliskiem (1997r). W 2006r. obok niego stanął drugi obelisk upamiętniający mieszkańców Gierałtowic – ofiary totalitaryzmu sowieckiego.(zdjęcie 1).

Aby młode pokolenie wiedziało jak wyglądała sędziwa świątynia, wydaliśmy cegiełki a dochód z ich sprzedaży pomógł nam sfinansować wykonanie wiernej kopii kościółka (w skali1:35). Można ją oglądać w kościele parafialnym (zdjęcie2).

Wielką popularnością wśród mieszkańców cieszą się organizowane przez koło wycieczki. Nasze trasy prowadziły do Warszawy, Lichenia, Krakowa, Wrocławia, Cieszyna, Świdnicy, Książa, Skoczowa, Hradca nad Morawicą (zdjęcie 3), na Górę Św. Anny, jak również do miejsc mniej znanych a mocno wpisanych w historię Śląska. Latem 2008 i 2009r. zaproponowaliśmy sześć wycieczek po Ziemi Gliwickiej realizując projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie…poznajemy Powiat Gliwicki”. Warto podkreślić, że cieszył się dużym zainteresowaniem gimnazjalistów i dorosłych, a zaowocował wystawą zdjęć i quizem „Czy znasz Ziemię Gliwicką”.

Po długich latach przerwy w 2003r. przywróciliśmy tradycję organizowania corocznych koncertów organowych w kościele parafialnym. Wykonawcami zwykle są organiści z okolicznych kościołów. W 2007r. gościnnie wystąpił prof. Julian Gembalski i sopranistka Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska, a w 2011r. na X koncercie wystąpił akordeonista Marcin Wyrostek.(zdjęcie 4)

Jesteśmy inicjatorami ogólnogminnych konkursów fotograficznych. Na dziesięciolecie koła tematem konkursu były „Portrety rodzinne”, na piętnastolecie – „Kwiaty wokół nas”, na dwudziestolecie – „Drewniane kościółki – perły Śląskiej Ziemi”, a w tym roku na 25-lecie koła zaproponowaliśmy temat „Co warto pokazać odwiedzającym Gierałtowice i okolicę”.

Staramy się promować ludzi, którzy poprzez swoją aktywność wyróżniają się pozytywnie. Do takich należy artysta rzeźbiarz Czesław Jałowiecki rodowity przyszowianin. Spotkanie z Jego sztuką współorganizowaliśmy w szkole w Przyszowicach. W 1999r. z nominacji naszego koła Marek Szołtysek, autor książek o Śląsku, otrzymał Nagrodę Wojciecha Korfantego. Do tej nagrody z pozytywnym skutkiem nominowaliśmy również Krystynę i Andrzeja Bochenków z Katowic (2009) i ks. Jerzego Kempę z Bujakowa (2010).

Ostatnie lata obfitowały w ważne dla Śląska rocznice i były dla nas okazją do przypomnienia historii (prelekcje, wieczornice). W 90-tą rocznicę powrotu części Górnego Śląska do Polski posadziliśmy w centrum Gierałtowic „Dąb Pamięci”. Towarzyszyła temu bardzo podniosła uroczystość. (zdjęcie 5).

Koło cieszy się życzliwością miejscowego środowiska i dobrą współpracą z organizacjami społecznymi. Nasze zaangażowanie zostało zauważone przez władze samorządowe. W 2011r. Rada Powiatu Gliwickiego przyznała nam nagrodę „Bene Meritus” za aktywność społeczną i kulturalną, a w 2013r. Rada Gminy Gierałtowice wyróżniła nas za działalność na rzecz lokalnej społeczności (zdjęcie 6).

Pierwszym, długoletnim prezesem koła była koleżanka Urszula Kaczmarczyk (1989-2007). Obecnie w skład zarządu wchodzą:

Janina Cicha- Rożek - prezes

Stanisława Jeglorz - skarbnik

Janina Kruk - sekretarz

Bronisława Nocoń - członek, kronikarz

Józef Rożek - członek

 

                                                                                                                 Janina Cicha-Rożek

                                                                                                      

 

 

Opisy zdjęć:

Dwa obeliski na starym cmentarzu

Zdjęcie 1 Dwa obeliski na starym cmentarzu.jpeg

 

 

 

Makieta kościółka św. Katarzyny

Zdjęcie 2 Makieta kościółka św. Katarzyny.jpeg

 

 

 

Czerwony Zamek w Hradcu nad Morawicą (Czechy)

Zdjęcie 3 Czerwony Zamek w Hradcu nad Morawicą (Czechy).jpeg

 

 

 

Wykonawcy i organizatorzy X Koncertu Muzyki Organowej w 2012 r.

Zdjęcie 4 Wykonawcy i organizatorzy X Koncertu Muzyki Organowej w 2012r..jpeg

 

 

 

Dąb Pamięci

Zdjęcie 5 Dąb Pamięci.jpeg

 

 

 

Po wręczeniu nagrody Bene Meritus

Zdjęcie 6 Po wręczeniu nagrody Bene Meritus..jpeg

 

 

 


 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera