Chór mieszany Cecylia w Paniówkach.

W 1984r. w Paniówkach założony został żeński zespół śpiewaczy „BAŁAMUTKI”.      Liczył 20 członkiń, a prowadzony był przez Irenę Długaj i cieszył się dużą popularnością nie tylko na terenie sołectwa. W czerwcu 1989r. kierownictwo muzyczne nad zespołem przejęła Andronika Krawiec. Po krótkim czasie postanowiła założyć chór mieszany, co zostało uwieńczone sukcesem dnia 13 listopada 1989r. Przyjąwszy imię „Cecylia” członkowie chóru przejęli tradycje swych ojców, bowiem w latach 30-tych ubiegłego wieku i tuż po wojnie istniał w Paniówkach zespół śpiewaczy o te właśnie nazwie. W chwili założenia „Cecylia” liczyła 40 członków i taka liczba chórzystów utrzymuje się do chwili obecnej. W styczniu 1990 wybrano pierwszy zarząd chóru, którego prezesem został Edward Wita. Kolejnym prezesem był  Franciszek Richter, obecnie funkcję tę pełni Stefania Rudnik. W repertuarze chóru są pieśni religijne, patriotyczne, ludowe i okolicznościowe. Od 1991r. „Cecylia” jest członkiem Okręgu Gliwicko-Zabrskiego PZChiO.

    Chór jest organizatorem cyklicznych koncertów i imprez:
  •     koncertu Pieśni Maryjnych – w październiku,
  •     spotkań z muzyka sakralną – w listopadzie, na które zapraszani są znani muzycy,
  •     koncertu kolęd z udziałem zaprzyjaźnionych zespołów (gościem był Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”),
  •     imprezy plenerowej„Majówka w Paniówkach”, organizowanej we współpracy ze Szkołą Podstawową .
Chór bierze udział w imprezach organizowanych zarówno przez gminę jak i Polski Związek Chórów i Orkiestr. W maju 1998r. Paniówki były gospodarzem przesłuchań eliminacyjnych do Festiwalu MAGNIFICAT, którego finał odbył się w Piekarach. Współpracuje z orkiestrą KWK Sośnica. W maju 2005 roku brał udział w Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr w Licheniu.  Dużej wagi wydarzeniem było poświęcenie przez ks. bpa Gerarda Bernackiego w święto patronki muzyki – świętej Cecylii – 21 listopada1999r. nowo ufundowanego sztandaru. Nawiązana przyjaźń z zespołami śpiewaczymi na Zaolziu - chórem żeńskim „Melodia” z Jabłonkowa i chórem mieszanym „Stonawa” ze Stonawy zaowocowała międzynarodową współpracą gmin Stonawa - Gierałtowice na niwie kulturalnej. Chór koncertował w Czechach,  na Litwie i Ukrainie.
9 maja 2002 z rąk Wójta Gminy „Cecylia” otrzymała statuetkę „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”.

 
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera