Gminna Biblioteka Publiczna

Dyrektor - Lidia Pietrowska
ul. Ogrodowa 47
44 - 186 Gierałtowice
tel/fax 32 30 11 515
www.gieraltowice.naszabiblioteka.com/

 


Informacje dotyczące Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach jest największą a zarazem jedną z najstarszych instytucji upowszechniania kultury czytelniczej w gminie.
Funkcjonuje na jej terenie od 1957 roku jako Gromadzka Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach - pierwsza gierałtowicka książnica o charakterze powszechnym.
Jako Gminna Biblioteka Publiczna Gierałtowice rozwija się i działa bardziej dynamicznie od 1994 r. zaspakajając zarówno zapotrzebowanie czytelników na podstawowy kanon lektur, jak i podejmuje działania mające na celu sprostanie rozbudzonym aspiracjom intelektualnym gierałtowickiego społeczeństwa.
W 2000 roku Rada Gminy na posiedzeniu w dniu 14 grudnia podjęła uchwałę o podniesieniu z dniem 1 stycznia 2001 roku Gminnej Biblioteki Publicznej do rangi instytucji kultury .
Siedzibą Biblioteki Głównej jest lokal w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Ogrodowej 47, gdzie na powierzchni 72 m2 zgromadzono ponad 20 000 wol. książek.

W chwili obecnej Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach dysponuje siecią 4 placówek bibliotecznych, jedną kawiarenkę internetową i dwiema czytelniami internetowymi. Czytelnicy mają do dyspozycji ponad 66 000 wol. książek i 312 jednostek zbiorów specjalnych.
Dzięki sprawnemu funkcjonowaniu gminnej sieci bibliotek, wyposażonej w wciąż uzupełniane nowości wydawnicze upowszechnianie kultury czytelniczej obejmuje swym zasięgiem grono liczące 2 382 czytelników, którzy stanowią ok. 23% ogółu mieszkańców gminy.
Czytelnicy mają do dyspozycji szeroką gamę literatury pięknej polskiej, obcej i obcojęzycznej,
lektury szkolne i opracowania, książki naukowe i popularnonaukowe, począwszy od ogólnych podstaw wiedzy i kultury, poprzez filozofię, psychologię, pedagogikę, religioznawstwo, prawo, historię, geografię, ekonomię, zarządzanie, marketing, nauki przyrodnicze i techniczne, medycynę, architekturę, malarstwo, a także różnorodną literaturę poradnikową.
Biblioteka pełni również ważną funkcję kulturotwórczą, będąc organizatorem różnorodnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Należą do nich wystawy tematyczne, wernisaże plastyczne, koncerty, spotkania autorskie, liczne konkursy.

W maju 2007 r. Gminna Biblioteka Publiczna obchodzić będzie jubileusz 50-lecia swojego istnienia.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera