Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach

top_logo.jpeg

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
ul. Korfantego 7, 44-186 Gierałtowice
Tel. 032 301 15 11

www.gok.gieraltowice.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach jest samorządową instytucja kultury, której celem jest integracja społeczności lokalnej poprzez inspirowanie do twórczych działań, pielęgnowanie i popularyzowanie tradycji, tworzenie warunków rozwoju dla amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych.
Gminny Ośrodek kultury, współpracuje z organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną, zespołami ludowymi, stowarzyszeniami, instytucjami, firmami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Gierałtowice. Działalność GOK prowadzi w czterech świetlicach środowiskowych na terenie sołectw Chudów, Paniówki, Przyszowice i Gierałtowice

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera