Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Karola Miarki 1, 44-178 Przyszowice
tel. 032 30 11 521

http://pgkprzyszowice.pl/

 

Podstawowym zagadnieniem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach są:

  • zapewnienie ciągłej dostawy wody pitnej wszystkim Odbiorcom usług przyłączonym do sieci wodociągowej,
  • odbiór i oczyszczanie ścieków w zakresie istniejącej kanalizacji do poziomu zgodnego z obowiązującymi normami i przepisami prawa,
  • ciągła poprawa stanu technicznego sieci wodociągowych i prowadzenie w tym zakresie działań inwestycyjnych,
  • bieżące utrzymywanie i konserwacja sieci i przyłączy wodociągowych (usuwanie awarii wodociągowych)
  • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i istniejącej sieci kanalizacyjnej,
  • budowa nowych odcinków sieci wodociągowej w rejonach przeznaczonych pod zabudowę oraz w celu likwidacji tzw. końcówek wodociągowych,
  • uzgadnianie projektów technicznych w wyżej wymienionym zakresie,
  • odbiory końcowe wykonanych przyłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • sporządzanie uzgodnień branżowych.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera