Zasady stosowania nawozów naturalnych w aspekcie ochrony środowiska

Stosowanie w rolnictwie nawozów naturalnych takich jak obornik, gnojówka czy gnojowica wiązać się może z powstawaniem pewnych uciążliwości, w tym zapachowych. Aby je ograniczyć, należy pamiętać o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad zgodnie z obowiązującymi przepisami: Ustawą z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007r. Nr 147 poz. 1033 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. z 2008r. Nr 80 poz. 479 ze zm).

Zasady stosowania nawozów naturalnych w aspekcie ochrony środowiska:

  • Nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej lub płynnej, stosuje się wyłącznie w okresie od dnia 1 marca do 30 listopada (z wyjątkiem nawozów stosowanych pod uprawami pod osłonami).
  • Nawozy naturalne przykrywa się lub miesza z glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu
  • Nawozy naturalne stosuje się w odległości co najmniej 20 m od strefy ochronnej źródeł wody, ujęć wody, brzegów zbiorników i cieków wodnych
  • Gnojowicę i gnojówkę można stosować, gdy poziom wód podziemnych jest poniżej 1,2 m i poza obszarem płytkiego występowania skał szczelinowych
  • Zabrania się stosowania nawozów naturalnych na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu
  • Nie należy stosować nawozów naturalnych w postaci płynnej na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%.
  • Nie wolno stosować nawozów naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi i zwierzęta

Przypomina się również, iż gnojówkę i gnojowicę przechowuje się wyłącznie w szczelnych zamkniętych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji, zaś obornik – na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera