Sprawdź dokładnie, czy wycinka drzewa lub krzewu z Twojej nieruchomości nie wymaga zezwolenia.

Ochrona przyrody

Sprawdź dokładnie, czy wycinka drzewa lub krzewu z twojej nieruchomości nie wymaga zezwolenia.

 

         Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, aby wyciąć drzewo lub krzew, posiadacz nieruchomości musi uzyskać zezwolenie Wójta (burmistrza lub prezydenta miasta). Natomiast zezwolenie na wycinkę drzew z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Aby uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, posiadacz nieruchomości zobowiązany jest do złożenia stosownego wniosku w Urzędzie Gminy (wniosek dostępny na www.gieraltowice.pl w zakładce załatwianie spraw), podając w nim:

§         imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza nieruchomości,

§         nazwę gatunku drzewa lub krzewu,

§         obwód pnia drzewa na wysokości 130cm lub wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,

§         przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,

§         przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu.

Do wniosku należy dołączyć: mapkę orientacyjną z oznaczonym drzewem lub krzewem oraz wypis z ewidencji gruntów stwierdzający własność nieruchomości. Gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, z której zamierza usunąć drzewo, do wniosku winien dołączyć zgodę właściciela.

Ustawa przewiduje wyjątki, kiedy zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane, między innymi:

§         drzew owocowych,

§         drzew i krzewów, uprawianych na plantacjach,

§         drzew, których wiek nie przekracza 10 lat.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że nie można wycinać drzew ze swojej nieruchomości bez zezwolenia. Za wycinkę drzew lub krzewów bez zezwolenia zapłacisz karę. Zatem zanim usuniesz drzewo sprawdź, czy aby na pewno nie potrzebujesz zezwolenia na jego usunięcie.


×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera