INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W II PÓŁROCZU 2024 ROKU

Z końcem czerwca zakończyła się 2-letnia umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gierałtowice oraz obsługę PSZOK. W trakcie jej trwania odebrano około 13 tys. Mg odpadów. Dzięki spadkowi ilości odpadów w chwili obecnej utrzymujemy stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dotychczasowym poziomie, tj. 41,24 zł za osobę za miesiąc. Ponadto w dalszym ciągu można korzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 9,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca nieruchomości, w przypadku złożenia oświadczenia o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu
    w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
  • 3,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, wchodzącego w skład rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023 r. poz. 2424).
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera