Działka inwestycyjna na sprzedaż.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gierałtowice

 

Działka nr 33 o powierzchni 1.2213 ha, k.m. 8, położona przy ul. Korfantego w obrębie Gierałtowice, gmina Gierałtowice, powiat gliwicki, województwo śląskie,

 dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr   GL1G/00086478/4.

 

Cena wywoławcza nieruchomości 1 449 000 zł, wadium 145 000 zł.

Do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT,  wg stawki obowiązującej w dniu zbycia, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 361).

Termin wniesienia wadium w pieniądzu (PLN) upływa dnia 24.07.2024r.

 

Przetarg odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach

przy ul. Ks. Roboty 48a

w dniu 30.07.2024r. o godz. 11.00

 

Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej gminy www.gieraltowice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gieraltowice.pl,     oraz została wywieszona na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Gminy Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48a. Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeniowej w sołectwie Gierałtowice.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48a, pok. 111, tel. pod nr 32 30 11 364 lub poprzez email: pp@gieraltowice.pl.

DZIAŁKA 33.png

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera